Späte Postorte

Nach dem Deutschen Krieg, im Jahre 1866, wird die Deutsche Post neu organisiert. Die Staaten geben ihre Post ab, Thurn und Taxis wird gezwungen die Post abzugeben und die Staaten Baden, Württemberg und Bayern treten nacheinander der Reichspost bei.

Baden akzeptiert als erster die neue Organisation und trennt die kombinierte Posthalter/Bahnvorsteher-Stelle und errichtet so selbständige Postämter bis in den letzten Monat vor der Übergabe am 1. Januar 1872. Ein beliebtes Sammellobjekt sind also die 52 Späten Postorte.

Dies wird mit Belegen der Späten Postorte dokumentiert.


Na de oorlog van 1866 vindt er een totale omvorming van de post plaats. Alle Duitse Staten verliezen op termijn hun zelfstandige posterijen. In Baden eindigt de zelfstandige post op 1 januari 1872. Er moest het een en ander veranderd worden in de organisatie volgens Pruissisch model en dat betekende, dat de kombinatie van stationschef en postmeester gescheiden moest worden. Er kwamen 52 zelfstandige postkantoortjes bij en dat noemt men de "Späte Postorte".

Vanzelfsprekend is dit een geliefd verzamelobject, maar met brieven uit de baden-tijd alleen is dit niet kompleet te krijgen, vandaar dat ook de brieven en zegels uit de latere "Reichszeit" een grote rol in deze kollekties spelen. Echter wel met de zog. "Nachverwendungen der Baden-Stempel"


Despues de la guerra de 1.866 se reorganizó el correo completamente. Todos los estados alemanes pierden sus correos independientes. En Baden termina la independencia de correos al dia 1 de enero de 1.872 se tuvo que cambiar la organización según el modelo prusiano y esto implicó que se tenia que terminar de combinar las funciones de jefe de estación y de maestro de correos. Se hicieron 52 oficinas de correos que se llamaron "Späte Postorte".

Evidentamente esto fuí un objeto para el coleccionista muy querido, pero solamente con cartas de la era de Baden esta collección no se puede completar, por esto las cartas y sellos de la epoca despues la "Reichszeit" toman gran parte en estas collecciones. Sin embargo si cuando llevan el timbre llamado "Nachverwendungen der Baden-Stempel"

weiter ...